Bericht

De Club van Jongens met lang haar… en toen was er Corona

De Club van Jongens met lang haar… en toen was er Corona

Toen in 2020 het roemruchte Coronavirus het verenigingsleven tijdelijk platlegde, werd de Club van Jongens met Lang Haar hier extra door geraakt.

Overbruggen
Veel (sport-)clubs vonden na verloop van tijd mogelijkheden om hun activiteiten waar mogelijk door te laten gaan, en de Coronatijd te overbruggen. Buiten bijvoorbeeld, op afstand en in kleine groepjes. Voornaamste doel was: het in stand houden van de band met de leden.
Ook onze club heeft daar wel wat aan gedaan, enkele activiteiten gingen door (wanneer dat mocht) en er is heel veel beeldmateriaal op Youtube gezet. Inclusief filmpjes met (nieuwe) bijdragen van de jongens.

Verwaterd
Maar toch… toen in 2022 het leven weer zijn min of meer normale loop kreeg, waren de banden van veel jongens/ouders en de club danig verwaterd. Allereerst is de CJLH geen club met wekelijkse bijeenkomsten. En maakt dus geen deel uit van de wekelijkse (gezins-)routine. Het is een extraatje voor enkele keren per jaar. Zoiets raakt eerder uit beeld.
Bovendien is de CJLH een landelijke club, dus in tegenstelling tot bij een plaatselijke vereniging komen de jongens elkaar buiten de club nauwelijks of nooit tegen. Dat helpt ook al niet.

Oorlog
Toen in 2022 de oorlog in Oekraïne losbarstte, kwam er een probleem bij. Namelijk: torenhoge brandstofkosten. Veel ouders moeten een behoorlijk stuk rijden om hun zoon(s) de club te laten bezoeken. Met verbazing en bovenal respect hebben we 20 jaar lang gezien hoe ouders 50, 100 of
nog veel meer kilometers reden om hun langharige jongen clubdagen te laten bezoeken. Maar aan alles zit een grens, en als het financiëel niet te doen is, houdt het op.

Buren
Een verklaring voor de magere jaren is ook te vinden bij onze buren. De meeste dragen de club een zeer warm hart toe, maar er is welgeteld één buur die vermoedelijk dacht door Corona definitief van de CJLH ‘verlost’ te zijn. Er is intimiderende taal gesproken, politie en gemeente werden erbij gehaald. Dit is voor mij (Maarten, voorzitter) erg heftig en demotiverend geweest. Een jaar hebben we geprobeerd de clubdagen door te kunnen laten gaan door steeds ergens in de buurt te gast te zijn. Ruim tien buurtgenoten stelden hun terrein ruimhartig ter beschikking. Dit blijkt echter organisatorisch nauwelijks haalbaar te zijn. We missen dan ons ‘eigen stekkie’, en om dat steeds ergens op te bouwen/in te richten zou ons als leiding steeds minstens een dag extra kosten. Die tijd hebben we niet.

Voorzitter
Ook de voorzitter is zelf ‘deel van het probleem’. Ik (Maarten) werk als dirigent. 18 maanden lagen alle repetities en optredens stil. Sinds 2021 is alles weer opgestart, maar nu moet er ook vreselijk veel werk ingehaald worden. Behalve ruimte in je agenda moet je voor clubdagen ook ruimte in je hoofd hebben. Die begint er nu te komen.

Wat nu
Door bemoeienis van de gemeente weten we nu dat onze bijeenkomsten toegestaan zijn, tot 21.00 uur. Voor kampen komt er dus een andere oplosing. 
We gaan nu een drietal clubdagen organiseren:

► Zondag 16 april 2023 om 13.00 u (einde 17.30)
► Vrijdag 19 mei 2023 om 13.00 u (verjaardag Maarten, geen eindtijd)
► Zondag 18 juni 2023 om 13.00 u (einde 17.30)

Dit om de belangstelling onder de leden en aspiranten te peilen. Let wel: er worden gebieden aangewezen waar de jongens wel en niet mogen spelen. En er mag absoluut NIET bij Maarten voor geparkeerd worden. Ouders die hun zoon brengen/ophalen (of meekomen naar de clubdag) dienen aan te melden, iedere keer wanneer ze komen. Vervolgens ontvangen zij de parkeerinstructies die voor die dag gelden.

Op basis van de ervaringen plannen we de rest van het jaar in.

Hartelijke groet Maarten